Hyppää sisältöön

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuudella tarkoitetaan verkkosivujen, mobiilisovellusten ja niissä julkaistujen sisältöjen helppokäyttöisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Saavutettavuus määritellään tarkemmin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2016/2102 ja laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019.

Riihimäen kaupunginmuseo pyrkii takaamaan verkkosivujen saavutettavuuden direktiivin ja lain mukaisesti. Tämä verkkosivusto julkaistiin vuonna 2015. Olemme aloittaneet sivuston uudistustyön. Työ valmistuu vuoden 2021 aikana.

Riihimäen kaupunki on sitoutunut digipalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. Tämä saavutettavuusseloste koskee riihimaenkaupunginmuseo.fi -sivustoa ja on laadittu 14.10.2020. Saavutettavuusseloste päivitetään kerran vuodessa.

Seloste perustuu itsearviointiin.

Saavutettavuuden tila

Riihimaenkaupunginmuseo.fi -sivusto täyttää Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.:n vaatimukset osittain.

Mm. Seuraavat sisällöt eivät ole saavutettavissa:

  • Osasta kuvista puuttuu alt-teksti
  • Sivusto sisältää otsikoita, joita ei ole merkitty oikeilla otsikkotasoilla.
  • Osa lomakkeista, ladattavista dokumenteista ja muista vastaavista materiaaleista voi olla sellaisessa muodossa, jota ei pysty koneellisesti lukemaan.
  • Videot eivät ole tekstitettyjä.
  • Värit ja kontrastit eivät ole kaikilta osin saavutettavia.​
  • Sivustolla on linkkejä ja kuvakkeita joilla ei ole tekstivastineita

Saavutettavuuspalaute ja -kantelu

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, voit antaa siitä palautetta kaupungin palautepalvelun kautta valitsemalla pudotusvalikosta aiheeksi saavutettavuus. Vastaamme palautepalvelun kautta tulleisiin palautteisiin kolmen arkipäivän sisällä.

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
p. 029 501 6000 vaihde
saavutettavuusvaatimukset.fi