Hyppää sisältöön
Miehiä tarkastelemassa esineitä

Kokoelmapalvelut

Museon kokoelmapoliittinen ohjelma kertoo kokoelmien sisällöstä ja kartunnasta. Kokoelmat toimivat perustana kaikelle museotoiminnalle.

Huom! Kaupunginmuseon kokoelmapalvelut on suljettu toistaiseksi museon siirtoprojektin vuoksi. Myöskään lahjoituksia kokoelmiin ei oteta toistaiseksi vastaan. Kokoelmatoimintaa pyritään jatkamaan jälleen vuonna 2024.

Kuva-arkiston palvelut

Museolla on huomattava valokuva- ja negatiivikokoelma, arviolta noin 175.900 kpl. Osa valokuvista on luetteloitu ja digitoitu.
Kuvapalvelu palvelee tutkijoita, opinnäytetyön tekijöitä, kirjan kuvitusta suunnittelevia ja muita asiakkaita. Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmiin kuuluvista kuvista asiakkaat voivat tilata tutkimus-, esitelmä-, julkaisu- sekä yksityiskäyttöön digitaalisia tiedostoja. Alkuperäiset kuvat tai negatiivit eivät ole lainattavissa. Kuvien käytöstä peritään hinnaston mukaiset korvaukset. Osaan aineistoista saattaa liittyä käyttörajoituksia.

Riihimäen kaupunginmuseon kuvapalvelu on maksullista palvelua. Museon kuvien käyttäjä luovuttaa Riihimäen kaupunginmuseolle yhden kappaleen tuotetta, jossa on käytetty arkiston valokuvia.

Valokuvakysely:

Tämän jälkeen sovitaan aikataulusta. Kuvien etsimisen jälkeen, museosta otetaan yhteyttä kyselijään ja sovitaan aika etsityn aineiston katsomiseen.

Asiakkaan tilatessa aineistosta kuvia, kuvien käyttöoikeus tarkistetaan ja tehdään kirjallinen sopimus kuvien käyttämisestä.

Käyttöoikeus

Kuvat luovutetaan kertakäyttöoikeudella. Oikeutta ei saa myydä eikä siirtää. Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvien käytössä. (Tekijänoikeuslaki 446/1995, laki 1654/1995, laki 821/2005, tekijänoikeusasetus 574/1995 )

Valokuvaa ei saa käsitellä tai rajata ilman tekijän lupaa. Kuvatiedostoja ei myöskään saa arkistoida, kopioida tai levittää ilman museon suostumusta.

Kuvien julkaisemisen yhteydessä on mainittava, että kuvat ovat Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmista, lisäksi valokuvaajan nimi tulee mainita, jos se on tiedossa. Tekijänoikeusmaksuista tilaaja sopii itse valokuvaajan kanssa.

Asiakkaalla on vastuu tekijänoikeus- ja intimiteettisuojan kunnioittamisesta kuvien käytössä.

Kuvatilauksesta ja kuvien käytöstä tehdään sopimus tilaajan kanssa. Tilauksen vahvistamisen jälkeen kuvatilaus laskutetaan hinnaston ja kuvankäyttösopimuksen mukaisilla ehdoilla. Tilaaja maksaa tilauksen toimituksesta aiheutuvat lisäkulut, jotka voivat olla esim. pakkaus-, postitus- tai pankkikuluja.

Arkistopalvelut

Tutkijat ja muut kiinnostuneet voivat sopimuksen mukaisesti käyttää asiakirja-arkiston palveluja ja materiaalia.

Arkistomateriaalin luovuttaja on kuitenkin voinut asettaa aineistonsa käytölle rajoituksia niin, että tiettyjä asiakirjoja ei saa antaa yleisesti luettavaksi.
Mikäli arkistomateriaalin käytölle ei ole olemassa rajoituksia sitä saa vapaasti lukea ja käyttää eri tarkoituksiin. Ehtona on, että esimerkiksi julkaisuun käytetyssä materiaalissa arkisto on mainittava lähteenä.

Aineistoihin voi tutustua museon tiloissa sopimuksen mukaan.

Esinekokoelmapalvelut

Museoesineitä lainataan muille ammattimaisesti hoidetuille museoille noudattaen museotyön ammattieettisiä sääntöjä.
Julkaisuja varten museo voi tilauksesta kuvata esineen. Tästä veloitetaan museon palveluhinnaston mukainen hinta.

Lahjoittaminen

Museolle voi lahjoittaa Riihimäkeen ja Antreaan liittyviä esineitä, valokuvia ja muuta aineistoa. Lue lisää lahjoituksista.