Hyppää sisältöön
Lahjoitus

Lahjoitukset

Riihimäen kaupunginmuseo kerää Riihimäen ja luovutetun Karjalan pitäjän Antrean aineellista kulttuuriperintöä. Museon kokoelmien perusta on yksityishenkilöiden ja muiden tahojen lahjoituksissa.

Jokainen lahjoitus harkitaan erikseen. Lahjoituksesta täytetään vastaanottosopimus, johon kirjataan lahjoituksen sisältö ja lahjoittajan yhteystiedot. Lahjoitustilanteessa esineen, valokuvan tai arkistoaineiston omistus-, käyttö- ja hallintaoikeus siirtyvät kokonaisuudessaan museolle. Valokuvien osalta myös tekijänoikeudet siirtyvät museolle, mikäli ne ovat alun perin olleet lahjoittajalla. Mikäli lahjoittajalla on erityisehtoja luovutuksen suhteen, kirjataan ne vastaanottosopimukseen.

Lahjoituksen vastaanottamiseen vaikuttaa museon kokoelmastrategia sekä museon mahdollisuudet huolehtia lahjoituksesta myös tulevaisuudesta. Lahjoituksen merkitystä ei arvioida sen taloudellisen arvon kannalta. Ensisijainen peruste on esineen tai taideteoksen sopivuus museon kokoelmiin sekä se, mitä esine kertoo menneisyydestä nykyisille ja tuleville sukupolville. Esineen tai taideteoksen arvoa museolle lisää siihen liittyvä tieto.

Museon mahdollisuudet ottaa vastaan aineistoa ovat rajalliset mm. säilytystilan vähäisyyden ja kokoelmien laajuuden vuoksi. Joskus kokoelmiin kuuluu jo runsaasti tiettyä esinettä tai esineryhmää. Siksi lahjoituksen vastaanottamisesta joudutaan joskus kieltäytymään. Museo ottaa lahjoituksina vastaan vain aineistoa, joihin se saa täyden omistusoikeuden. Pitkäaikaistalletuksia eli deponointeja ei oteta vastaan.

Yhteydenotot

Kaupunginmuseo ei ota toistaiseksi vastaan lahjoituksia museon siirtoprojektin vuoksi. Lahjoitustoimintaa pyritään jatkamaan jälleen vuonna 2024.