Hyppää sisältöön

Käännös tehty koneellisesti käyttäen Google Translatea

Museon historiaa

Riihimäki-Seura esitti jo vuonna 1935 museon perustamista Riihimäelle, mutta ajatus ei kuitenkaan vielä silloin toteutunut.

Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmien perusta on Hämäläisen-Osakunnan vuoden 1961 keruuretkeltä. Samalla kerättiin myös Suomen Lasimuseon kokoelmien perusta. Molemmat museot avattiin yleisölle Riihimäki-päivänä 11.9.1961. Museot jakoivat ensimmäisen vuosikymmenen tilat Eteläisen koulun väestönsuojassa. Tilat kuitenkin toimivat lähinnä esinevarastoina.

Kaupunginmuseo sai tilat Rautatienpuistosta ns. ratainsinöörintalosta 1970. Näyttely jakaantui maatalouden, elinkeinotoiminnan, rautatien ja Antrean osastoihin. Vuonna 1984 näyttelyä uudistettiin samalla aihejaolla.

Kaupungin VR:ltä vuokratun Ratainsinöörin talon toinen puoli oli 1990-luvun loppupuolelle saakka kaupungin työsuhdeasuntona ja museon käytössä oli toinen puoli. 1990-luvun puolessa välissä rakennus siirtyi kaupungin omistukseen ja peruskorjauksen jälkeen koko rakennus saatiin museon käyttöön. Riihimäkeläisen tarina -perusnäyttely avattiin yleisölle 1998.

Kaupunginmuseolla oli pitkään vain yksi vakituinen työntekijä. Vuodesta 2006 lähtien museolla on ollut kaksi museoammattilaisen vakanssia.

Riihimäen kaupunginmuseo oli samaa museoyksikköä Suomen lasimuseon kanssa tammikuun 2011 loppuun saakka. Museon johtajana toimi lasimuseon johtaja. Kaupunginmuseo on 1.2.2011 lähtien muodostanut Riihimäen taidemuseon kanssa Riihimäen kaupungin museot -yksikön, jonka päällikkönä toimii kaupunginmuseon johtava intendentti Helena Lindstén.

Museon pihapiirissä Riihimäen Martat ry on pitänyt kesäkahvilaa piharakennuksessa koko 2000-luvun.