Hyppää sisältöön

Reestä lusikkaan -näyttely

23.1.2019

Hämäläis-Osakunta toteutti ensimmäisen kaupunkiin kohdistuvan esinekeruuretken Riihimäelle. Se tehtiin kaupunginhallituksen kutsumana Riihimäelle kesällä 28.5.-19.6.1961. Esinekeruuretken tuloksena Riihimäelle perustettiin sekä lasi- että kaupunginmuseo. Riihimäen kaupunginmuseolla avautuu yleisölle 23.1.2019 Reestä lusikkaan -näyttely, joka käsittää kyseisen esinekeruuretken antia ja vie takaisin vuoden 1961 kesään. Retken päätarkoitus oli museoesineiden keruu, lisäksi kartoitettiin historiallisesti ja luonnonsuojelullisesti arvokkaita kohteita sekä tutkittiin kielentutkimuksellisia, sosiologisia ja yhteiskunnallisia asioita. Reestä lusikkaan näyttely keskittyy esinekeruuretken kansatieteelliseen esineistöön.

Osakunnat ovat yliopistossa toimivia poikkitieteellisiä opiskelijayhdistyksiä, jotka keräävät jäsenensä perinteisesti heidän syntymäpaikkansa mukaan. Osakunnat aloittivat esinekeruuhun keskittyvät kotiseuturetket 1870-luvulla. Ajatuksena oli, että keräämällä ja asettamalla näytteille esineitä omalta kotiseudulta voitaisiin lisätä ihmisten tietämystä omasta kulttuuriperinnöstä. Tämä muodosti sillan paikkakuntalaisten ja tutkijoiden välille. Retken tieteellisenä johtajana toimi tohtori Erkki Ala-Könni ja teknillisenä johtajana hum.kand. Olavi Penttilä. Tutkijajoukko koostui pääosin suomenkielen opiskelijoista, mutta mukana oli myös luonnontieteen, kansatieteen, taidehistorian, historian ja sosiologian opiskelijoita.

Osakuntalaiset saivat kerättyä yhteensä noin 2000 esinettä, joista 500 oli lasiesineitä. Esineistöstä pääosa on kansatieteellistä esineistöä. Niissä on paljon maataloustyökaluja ja vanhoihin riihimäkeläiskoteihin liittynyttä kalustoa. Vanhimmat puuesineet ovat mahdollisesti jopa 1700-luvulta. Esineet sijoitettiin aluksi väliaikaisesti Eteläisen koulun museotilaksi kunnostettuun väestönsuojaan, jonka avajaisjuhlia vietettiin 12.9.1961. Varsinaista museorakennusta kansatieteelliselle museolle etsittiin vanhoista riihimäkeläisistä kiinteistöistä. Vihdoin kaupunginmuseo sai tilat kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta Rautatienpuistosta 1970, jolloin kaupunginmuseon kokoelmat päätettiin sijoittaa vuonna 1858 rakennettuun Ratainsinöörin taloon. Rakennus siirtyi Riihimäen kaupungin omistukseen vuonna 1996 ja museo sai käyttöönsä koko rakennuksen.

Museot tallentavat sekä mennyttä, että nykyistä päivää. Hämäläis-Osakunnan toiveen mukaisesti Riihimäen kaupunginmuseo on elinvoimainen kulttuuriperinnön vaalija.