Hyppää sisältöön

Arkeologiset tutkimukset

Riihimäellä on tehty arkeologista tutkimusta ensimmäisiä kertoja 1980-luvulla, mutta laajempiin tutkimuksiin ryhdyttiin vuonna 1997 toteutetun Silmäkenevan suoalueen inventoinnin jälkeen.

Esihistorian pauloissa

Kaupunginmuseolle myönnetyn EU:n hankerahoituksen myötä toteutettiin vuosina 2000 – 2002 Esihistorian pauloissa -hanke. Hankkeessa oli mukana Riihimäen lisäksi myös Hyvinkää, Loppi ja Hausjärvi. Inventointien ja niiden täydennysten kautta saatiin runsaasti tietoa etenkin alueen kivikautisista kohteista.

Riihimäellä tutkimuksia tehtiin etenkin Silmäkenevalla usealla eri suokohteella, kuten Sinivuokkoniemellä ja Silmäkeneva E -nimisellä kivikautisella paikalla.

Hankkeen yhteydessä tehtiin 3D-animaatioita, joita on nähtävillä Youtubessa.

Viranomaistoiminta

Kaupunginmuseon toimesta on tehty myös viranomaistoimintaan, lähinnä kaavoitukseen liittyviä selvityksiä, mm. 2004 Herajoen Hermannintien, 2006 Kalmun ja Parmalan sekä 2007 Etelä-Vahteriston kaava-alueiden muinaisjäännösselvitykset.

Tutkimuksiin liittyen on julkaistu kirjat Riihimäen esihistoria (2001) ja Esihistorian pauloissa (2004). Vuonna 2007 museolla oli esillä ”Löytöjä muinaisjärven rannoilta. Riihimäen seutu kivikaudella” -näyttely, jossa yleisölle esiteltiin esille kaivettuja löydöksiä ja tutkimuksissa tehtyjä havaintoja.

Museolla säilytettävät kaivaus- ja inventointikertomukset

Hausjärvi Saukkonen 1983

Riihimäki Silmäkeneva Ahjopalo ja Arolampi Sinivuokkoniemi
Arkeologiset tutkimukset 1998
Heikki Matiskainen, Timo Jussila

Riihimäki Arolampi Sinivuokkoniemi
Arkeologiset tutkimukset 1999
Heikki Matiskainen
Timo Jussila

Riihimäen Silmäkenevan alueen arkeologiset tutkimukset 2000
Heikki Matiskainen
Mikhail G. Zhilin
Antti Bilund

Riihimäen kunnan esihistoriallinen inventointi 2001
Oula Seitsonen

Riihimäen Silmäkenevan alueen arkeologiset tutkimukset 2001
Heikki Matiskainen
Mikhail G.Zhilin
Juha Ruohonen
Oula Seitsonen

Riihimäki [7D] Arolammi Sinivuokkoniemi
Kivikautisen suokohteen kaivaus 2002
Riihimäen kaupunginmuseo
Juha Ruohonen

Riihimäki [8] Silmäkeneva E
Kivikautisen asuinpaikan koekaivaus 2002
Antti Bilund

Maakaasuputken linjan tarkastus Riihimäen
Silmäkenevalla 2.-3.5.2002

Riihimäen muinaisjäännösten inventointi 2002
Riihimäen kaupunginmuseo
Juha Ruohonen

Riihimäki Silmäkenevan saari 3 B
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus
Petro Pesonen 2003
Museovirasto

Riihimäki Arolampi Jusula S
Kivikautisen asuinpaikan tarkastus 18.3.2003
Juha Ruohonen

Riihimäki Herajoki Hermannintien asemakaava
arkeologinen inventointi 12.8.-15.8.2004
Juha Ruohonen

Riihimäki Herajoki Parmala
asemakaava-alueen muinaisjäännösselvitys 2006
Riihimäen Kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset
Juha Ruohonen

Riihimäki Etelä-Vahteristo
Logistiikkakeskusalueen muinaisjäännösselvitys 2006–2007
Riihimäen Kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset
Juha Ruohonen

Riihimäki Kalmu muinaisjäännösselvitys 2006
Riihimäen kaupunginmuseo / arkeologiset selvitykset
Juha Ruohonen

Riihimäki Haapahuhta Sammalisto muinaisjäännösselvitys 2008
Riihimäen kaupunki / Tekninen virasto
Juha Ruohonen

Lopen esihistoriallisten muinaisjäännösten inventointi v.2000
Timo Jussila, Mikroliitti Oy

Loppi, Pilpala, Tevännön eteläranta
Arkeologiset kaivaukset 2001
Hanna- Maria Pellinen

Loppi, Topeno, Valkeaveden kannas
Arkeologiset kaivaukset 2001
Juha Hirvilammi

Loppi Karhumäki
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2002
Antti Bilund

Loppi Saukonnokka
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2002
Antti Bilund

Arkeo-osteologinen analyysi esihistoriallisten
asuinpaikkojen luuaineistosta –
Hausjärvi, Lempiönkärki , Hyvinkää, Joentaka sekä
Loppi, Saukonnokka ja Karhumäki
Auli Toronen
Riihimäen Kaupunginmuseo
Esihistorian pauloissa -projekti
28.5.2003

Hausjärven esihistoriallisten
muinaisjäännösten inventointi v.2000
Timo Jussila, Mikroliitti Oy

Hausjärvi Teuronjoki
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2001
Antti Bilund

Hausjärvi Teuronjoen suu S
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2001
Antti Bilund
Juha Ruohonen

Hausjärvi Lempiönkärki
Kivi- ja varhaismetallikautisen asuinpaikan sekä todennäköisesti historialliselle ajalle ajoittuvan röykkiön kaivaus 2002
Antti Bilund

Hausjärvi [66] Teuronjoen suu S
Hautamaisten painanteiden kaivaus 2002
Riihimäen kaupunginmuseo
Juha Ruohonen

Hyvinkään muinaisjäännösinvestointi 2002
Antti Bilund
Oula Seitsonen

Hyvinkää Joentaka
Kivikautisen asuinpaikan kaivaus 2002
Antti Bilund

Uusia esihistoriallisia löytöjä Hyvinkäältä
Oula Seitsonen ja Sanna Puttonen
Arkeologian oppiaine
Helsingin yliopisto
13.4.2006